-->

Selasa, 10 November 2015

YA Allah, kami datang silih berganti memenuhi pangilan-Mu. Hidup-mati untuk memuliakan insan, iman, Islam dan ihsan dalam berkehidupan. Berikanlah kesanggupan dalam berbagi kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan serta mudahkanlah pekerjaan kami.

Ya Allah, kami hanya berharap menjadi muslim yang baik. Mampu memuliakan insan yang juga mewujudkan kebenaran Islam dalam hatinya.

Ya Allah, berikanlah ketangguhan jiwa kami dalam menyuarakan kebenaran Islam serta membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan.

Ya Allah, kami percaya Islam menuntun kami untuk menumbuhkan kesadaran betapa sempurnanya segala yang membentang di bumi dan langit sehingga patutlah diri ini selalu bersyukur dengan cara melaksanakan segala perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu.

Ya Allah, biarkan kami berproses menuju puncak ibadah dan akhlak atas kehendak-Mu. Meski kami telah berkarib ajar lebih tekun dalam usaha dan doa, namun tiada daya dan upaya tanpa tanpa keridhaan serta pendampingan-Mu.

Ya Allah, berikanlah kami sikap dan sifat ‘azizun alaihi ma anittum,’ merasa berat dengan derita yang dirasakan umat, ‘harishun alaikum,’ memperhatikan kaum beriman, ‘bilmukminina raufurahim,’ mempunyai belas kasih terhadap orang beriman.

Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon petunjuk dan pertolongan. Mudahkanlah… mudahkanlah… mudahkanlah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina ‘adzabannar. [*]

Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka.

Arief Siddiq Razaan, 09 November 2015
[*] QS. Al Baqarah (2: 201)
Baca Artikel Terkait: