-->

Sabtu, 14 November 2015

MALAIKAT JIBRIL A.S adalah malaikat yang sangat dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan pesanan ketuhanan berupa wahyu dan ilham kepada para nabi, rasul, para kekasih-NYA dan hamba yang dikehendaki-NYA. 

Ia juga bertugas sebagai pemimpin para malaikat Allah. Malaikat Jibril juga memiliki bentuk diri dan gelaran yang diberikan Allah S.W.T sesuai dengan fungsi dan peranannya di sisi Allah dan tugasnya yang berhubung dengan manusia. Antara tugasnya adalahmembawa wahyu daripada Allah S.W.T kepada Rasul dan Nabi, juga menguruskan bala seperti gempa bumi, banjir, ribut dan lain-lain lagi.
Baca Artikel Terkait: