Alhamdllillah, Selesai Juga Tesis Ku at UIN SUSKA Riau

Alhmdllillah, Selesai Juga Tesis Ku at UIN SUSKA Riau

Aku nih wkwkk

Alhamdllillah ya Allah,  hari ini aku menyelesaikan studi S2 ku, terimakasih buat Mama ku Nurhayati S.Pd.I  yang selalu berusaha dan menyemangati ku dalam menjalani pendidikan ini. Ya semoga aku bisa membuat beliau bangga dan ilmu yang didapat diberkahi oleh Allah SWT. Makasih juga buat Abang ku Rizqi Windra M.Pd ,Roki Hidayat S.Pd, Tata. dan Adiak Ojan yang selalu memberikan semangatnya.
Mamaku Semoga selalu sehat ya Ma


Konco Tabrani, Muhsin  dan Dodi

Konco Herianto dan Muhsin

Terima kasih buat teman - teman kelas ku yang sudah kompak menyemangati ku, Kak Ayu, Kak Rubi, Kak Liberti, Kak Aini, Kak Islamiyah, Kak Devi, Kak Llik,  Bg Fazli, Bg Muliadi, Bg Herianto,  Muhsin, Tabrani, Dodi, Ahmad, Adek Sila; teman ujian seperjuangan ku Bg Zuriatul Waris M.Pd.I dan Kak Hilva Ramadhani M.Pd.I semualah pokonyaa .

Juga tidak lupa buat Pembimbing ku Dr. Risnawati M.Pd dan Dr. Idris M.Ed yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga aku bisa menjalani ujian ini. Berikutnya juga buat Kak Defi M.Pd yang telah meluangkan waktunya demi memberi bimbingan kepada ku.

Semoga kedepanya ku bisa melanjutkan pendidikan ini ke jenjang yang lebih tinggi, Amin...

0 Response to "Alhamdllillah, Selesai Juga Tesis Ku at UIN SUSKA Riau"