-->

Senin, 16 Januari 2023


Nama sebenarnya adalah Ali bin Umar bin Ahmad bin Maddy, seorang hafidh besar dan seorang amirul mukminin fii hadits.


Beliau banyak mendengar hadits dan banyak mengarang kitab dalam bidang hadits, beliau terkenal sebagai imam di masanya dalam jarah dan ta’dil, ia mempunya sebuah kitab yang bernama Al-Ilzamat yang merupakan kitab al-Istidrak bagi Shahih al-Bukhary dan Shahih Muslim.


Juga ia mempunya kitab yang bernama as Sunan yang telah dicetak bersama sama Ta’liqat, juga ia mempunyai kitab bernama al-‘Illal.


Abu Jauzy berkata,” Adh Daraquthny menguasai ilmu hadits, Qiraat, Nahwoo, Fiqh dan Siar, dan beliau orang yang Tsiqah”.


Ia wafat pada tahun 385 H
Disalin dari Riwayat adh Daraquthny dalam Tarikh Ibnu Katsir 11Baca Artikel Terkait: