-->

Sabtu, 07 Oktober 2017

Penjelasan Bentuk Orbital Atom (s, p, d dan f) Terlengkap

Bentuk Orbital Atom (s, p, d dan f)

Bentuk dan sifat simetri orbital atom (s, p, d dan f). Atas dasar fungsi gelombang polar, maka dengan memasukkan harga sudut ? dan F, bentuk dan sifat simetri orbital-orbital yang bersangkutan dapat dilukiskan, dan secara kualitatif akan dijelaskan dengan gambar.

Bentuk Orbital s

Orbital s mempunyai fungsi gelombang yang berharga konstan tertentu. Untuk 1s, tidak bergantung pada sudut ? maupun F, oleh karena itu, ia berbentuk bola bulat simetri dengan tanda positif di segala arah. Istilah simetri dipakai untuk melukiskan kesamaan dua titik atau daerah yang terletak pada garis lurus dan saling berseberangan dengan titik pusat simetri (0,0,0).

Bentuk Orbital pd, dan f

Orbital-orbital pd, dan f pada dasarnya berbentuk cuping-dumbbell bagai balon terpilin, yang mempunyai orientasi sesuai dengan fungsi gelombang bagian polar yang bersangkutan. Orbital pxpy, dan pz secara berturut-turut, masing-masing cuping teletak di sepanjang sumbu xy, dan z. Dengan mudah, dapat ditentukan bahwa cuping di sepanjang sumbu positif bertanda positif (+) dan sebaliknya di sepanjang sumbu negatif bertanda negatif (-). Terhadap titik pusat simetri (0,0,0) dikatakan bahwa orbital pbersifat antisimetris, karena kearah yang berlawanan dengan jarak yang sama pada garis lurus yang melalui titik pusat simetri didapatkan titik-titik atau daerah daerah yang sama namun berlawanan tanda.

Gambar bentuk dan sifat simetri obital padalah sebagai berikut:

Gambar bentuk dan sifat simetri orbital dadalah sebagai berikut:

Gambar bentuk dan sifat simetri salah satu orbital f (dalam gambar berikut adalah fxyz)adalah sebagai berikut:

Baca Artikel Terkait: