-->

Sabtu, 18 April 2015

Dzakwan bin Abdul Qais RA berasal dari Bani Zuraiq dari suku Khazraj. Ia merupakan salah satu dari 12 sahabat Anshar yang mengikuti Ba'iatul Aqabah yang pertama.Malam sebelum terjadinya perang Uhud, Rasulullah SAW mengatur penjagaan, untuk menghindari kemungkinan penyerangan di waktu malam. Setelah menunjuk 50 orang sahabat untuk menjaga keseluruhan pasukan, beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bersedia menjagaku?"

Salah seorang sahabat berdiri, dan beliau bersabda, “Siapakah engkau?”

"Nama saya Dzakwan." Kata lelaki yang berdiri itu.

Nabi SAW menyuruhnya duduk kembali, kemudian beliau bertanya lagi, "Siapa lagi yang bersedia menjagaku?"

Salah seorang sahabat berdiri, dan beliaupun bersabda, “Siapakah engkau?

"Nama saya Abu Saba!" Kata lelaki itu.

Nabi SAW menyuruhnya duduk kembali, kemudian beliau lagi bertanya seperti itu. Kali inipun seseorang berdiri, dan beliau bertanya lagi seperti tadi, “Siapakah engkau?”

"Nama saya Ibnu Abdul Qais."

Nabi SAW memerintahkan tiga orang itu untuk menghadap di tenda beliau. Tetapi ternyata hanya satu orang saja yang hadir, beliaupun bertanya, "Dimana dua orang temanmu tadi?"

"Wahai Rasulullah SAW," Kata orang itu, "Saya-lah orangnya yang berdiri sampai tiga kali itu. Saya ini Abu Saba’, Dzakwan bin Abdul Qais"

Rasulullah SAW pun tersenyum dan mendoakannya dengan kebaikan, dan memerintahkan dirinya untuk menjaga beliau. Jadilah dia begadang semalaman untuk menjaga tenda Rasulullah SAW sendirian.
Baca Artikel Terkait: