Kisah Sahabat Anas Bin Abu Martsad Al Ghanawi Ra

Ketika pasukan beristirahat menjelang perang Hunain, Nabi SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bersedia meronda pada malam ini?"

"Saya ya Rasulullah," Kata Anas bin Abu Martsad al Ghanawi.

Nabi SAW menyuruhnya naik ke kudanya dan mendekat, dan beliau bersabda, "Pergilah engkau ke bukit itu sampai ke puncaknya, jangan sampai karena kelalaianmu kita diserang musuh!"

Anas pergi memenuhi perintah Nabi SAW. Ia naik ke puncak bukit untuk mengamati keadaan, tetapi keadaan aman, tidak terlihat adanya pergerakan musuh.Semalaman ia berjaga di tempat itu sambil mengerjakan shalat. Pagi harinya ia kembali berkeliling dan menaiki puncak bukit untuk mengamati keadaan, tetapi ternyata belum ada gerakan musuh, dan ia kembali untuk menemui Nabi SAW.

Sementara di perkemahan, pagi subuh itu Nabi SAW menanyakan tentang kedatangan Anas sampai dua kali. Tetapi para sahabat menyatakan belum. Setelah salam dari shalat subuh, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah kalian, penunggang kuda kalian telah datang…!”

Tak lama kemudian, para sahabat melihat kehadiran Anas yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, Anas mengucap salam dan menyampaikan laporan tugasnya. Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau tidur tadi malam?"

"Tidak, saya sibuk mengamati keadaan sambil mengerjakan shalat dan menunaikan hajat!" Jawab Anas.

Nabi SAW bersabda, "Kamu telah melakukan perbuatan yang mewajibkan surga bagimu, sehingga tidak masalah jika kamu tidak mengerjakan amalan sunnah setelah jaga malammu itu."