-->

Rabu, 25 Juli 2018

1. ELABORASI = . . . . . . . .
A. Penyusunan dalil
B. Pendadaran
C. Penjelasan terperinci
D. Kontrak kerja
E. Penugasan untuk kerja

2. KONVENSI = . . . . . . . .
A. Kebijakan
B. Kesamaan
C. Kesimpulan
D. Kesepakatan
E. Keputusan

3. APORISMA = . . . . . . . .
A. Apriori
B. Maksimal
C. Bentuk
D. Pendekatan
E. Prima

4. DEHIDRASI = . . . . . . . .
A. Deliberasi
B. Proses penyusutan air
C. Kehilangan cairan tubuh
D. Dekapitalisasi
E. Proses penyaringan

5. PORTO = . . . . . . . .
A. Segel
B. Materai
C. Perangko
D. Biaya
E. Dana

6. SEREBRUM = . . . . . . . .
A. Otak besar
B. Otak kecil
C. Selebritis
D. Balneum
E. Upacara

7. MOBILITAS = . . . . . . . .
A. Motivasi
B. Lalu-lintas
C. Dinamis
D. Gerak
E. Dorongan

8. BONAFIDE = . . . . . . . .
A. Tegar
B. Jenis bonsai
C. Catatan
D. Surat berharga
E. Dapat dipercaya

9. SINE QUA NON = . . . . . . . .
A. Selalu negatif
B. Kelengkapan
C. Air mineral
D. Harus ada
E. Tiada berair

10. KLEPTOFOBIA = . . . . . . . .
A. Takut kecurian
B. Penyakit suka mencuri
C. Tergila-gila
D. Terbayang
E. Berlebih-lebihan

11. KOLUSI = . . . . . . . .
A. Suap
B. Manipulasi
C. Kongkalikong
D. Korupsi
E. Sembunyi

12. EKAMATRA = . . . . . . . .
A. Estimasi ukuran
B. Suku tunggal
C. Fisika
D. Metafisika
E. Gradien

13. PROTEKSI = . . . . . . . .
A. Pengawalan
B. Perlindungan
C. Pengawasan
D. Pengamanan
E. Penjagaan

14. BAGAK = . . . . . . . .
A. Bergaya
B. Nama burung
C. Penakut
D. Seperti
E. Pemberani

15. TANGKAL = . . . . . . . .
A. Cegah
B. Tak mempan
C. Lelang
D. Rangkul
E. Mempan

16. VIRTUAL = . . . . . . . .
A. Hiponema
B. Maya
C. Nyata
D. Virgin
E. Impian

17. FRIKSI = . . . . . . . .
A. Kasar
B. Licin
C. Desakan
D. Sedih
E. Tidak berdaya

18. HUKUMAN = . . . . . . . .
A. Aturan
B. Penjara
C. Denda
D. Delik aduan
E. Larangan

19. HIBRIDA = . . . . . . . .
A. Cepat berbuah
B. Tanaman rendah
C. Cangkokan
D. Antar tanaman
E. Bibit unggul

20. RESIDU = . . . . . . . .
A. Reduksi
B. Remisi
C. Sisa
D. Ampas
E. Hasil

21. AKURAT = . . . . . . . .
A. Ralat
B. Saksama
C. Selidik
D. Limit
E. Aproksimasi

22. CLASS = . . . . . . . .
A. State
B. Kamar
C. Ruangan
D. Tingkatan
E. Group

23. CANGGIH = . . . . . . . .
A. Sophisticated
B. Sulit
C. Mutakhir
D. Kompleks
E. Sukar

24. OTODIDAK = . . . . . . . .
A. Rehabilitasi kerusakan tulang
B. Cara belajar siswa aktif
C. Pendidikan luar biasa
D. Cara mengajar anak tuna grahita
E. Maju dengan belajar sendiri

25. LATIF = . . . . . . . .
A. Atraktif
B. Bersahaja
C. Aktif
D. Natural
E. Indah

26. GAJI = . . . . . . . .
A. Honor
B. Bonus
C. Tunjangan
D. Pekerjaan
E. Pencaharian

27. REGISTRASI = . . . . . . . .
A. Jadwal ulang
B. Pengaturan
C. Register
D. Pendaftaran Kembali
E. Pendaftaran

28. BOGA = . . . . . . . .
A. Makanan nikmat
B. Resep
C. Menu
D. Pakaian pengantin
E. Pakaian kebesaran

29. EKLIPS = . . . . . . . .
A. Gerhana
B. Penjepit buku
C. Garis khatulistiwa
D. Gaya gravitasi
E. Lonjong

30. MUKJIZAT = . . . . . . . .
A. Takjub
B. Barakah
C. Karamah
D. Safaat
E. Ashifa

31. DEDIKASI = . . . . . . . .
A. Track record
B. Pengabdian
C. Pengampunan
D. Karier
E. Pekerjaan

32. PROVOKASI = . . . . . . . .
A. Menakut-nakuti
B. Adu domba
C. Pancingan
D. Mengundang musuh
E. Promotor

33. ANULIR = . . . . . . . .
A. Pemberatan
B. Abolisi
C. Regresi
D. Penambahan
E. Analisa


34. GASAL = . . . . . . . .
A. Unik
B. Aneh
C. Gabah
D. Genap
E. Ganjil


35. BULAT = . . . . . . . .
A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval


36. ALTERNATIF = . . . . . . . .
A. Cara lain
B. Prosedur pemecahan
C. Prinsip dasar
D. Main stream
E. Pedoman


37. BONANZA = . . . . . . . .
A. Peternakan
B. Perayaan
C. Judul sinetron
D. Daerah subur
E. Sumber kesenangan


38. ZENIT = . . . . . . . .
A. Bintang
B. Langit
C. Puncak
D. Jenis batu
E. Batu


39. KOORDINATOR = . . . . . . . .
A. Bos
B. Ayah
C. Ketua
D. Kepala
E. Manajer


40. EKSKAVASI = . . . . . . . .
A. Tangga elevator
B. Penggalian
C. Pertolongan
D. Penggalian
E. Pengangkutan


41. KONTRAS = . . . . . . . .
A. Perpecahan
B. Tidak suram
C. Jelas
D. Cerah
E. Perbedaan nyata


42. NUANSA = . . . . . . . .
A. Anasir
B. Perbedaan makna
C. Aspek
D. Wawasan
E. Cakrawala


43. EKSODUS = . . . . . . . .
A. Penampungan
B. Pengusiran
C. Penguatan
D. Sisi miring
E. Perampingan


44. ITERASI = . . . . . . . .
A. Interaksi
B. Identifikasi
C. Perulangan
D. Hubungan
E. Sublimasi


45. LEGITIMASI = . . . . . . . .
A. Penghubung
B. Pengaturan
C. Pengikat
D. Pengesahan
E. Pengendalian


46. CERUK = . . . . . . . .
A. Lekuk
B. Simpang
C. Pusat
D. Tanda
E. Jurang


47. AFIRMASI = . . . . . . . .
A. Penerbitan
B. Perlakuan
C. Penegasan
D. Penentuan
E. Penekanan


48. REKOGNISI = . . . . . . . .
A. Pengakuan
B. Pengembalian
C. Tuntutan
D. Perubahan
E. Pemberitahuan


49. HOSTES = . . . . . . . .
A. Pramusyahwat
B. Pramuria
C. Pramuniaga
D. Pramusaji
E. Pramugari


50. KLARIFIKASI = . . . . . . . .
A. Permintaan
B. Pengaturan
C. Klasifikasi
D. Penentuan
E. Penjelasan


51. JENGGALA = . . . . . . . .
A. Hutan
B. Lebat
C. Sabana
D. Gurun
E. Bukit


52. SABAN = . . . . . . . .
A. Pernah
B. Sejalan
C. Jarang
D. Tiap-tiap
E. Sekali


53. GANCU = . . . . . . . .
A. Golok
B. Timbangan
C. Karung
D. Serokan
E. Pengait


54. RELATIF = . . . . . . . .
A. Biasa
B. Statis
C. Pasti
D. Nisbi
E. Ukuran


55. TASIK = . . . . . . . .
A. Lembah
B. Danau
C. Rawa
D. Selat
E. Sungai


56. RANAH = . . . . . . . .
A. Domain
B. Asal
C. Hutan
D. Kampung
E. Tanah


57. NANAR = . . . . . . . .
A. Malu
B. Kosong
C. Bingung
D. Berani
E. Tajam


58. AGITATOR = . . . . . . . .
A. Pemerhati
B. Agli Pidato
C. Orator
D. Penghasut
E. Pembela


59. ENTITAS = . . . . . . . .
. A. Kualitas
B. Sumbangsih
C. Wujud
D. Jumlah
E. Tak terbatas


60. ANGOT = . . . . . . . .
A. Kumat
B. Seperti
C. Kacau
D. Andai
E. Atau


61. BABUT = . . . . . . . .
A. Sprei
B. Tikar
C. Matlas
D. Karpet
E. Permadani


62. HIBRIDASI = . . . . . . . .
A. Penyuburan
B. Penyilangan
C. Peristirahatan
D. Penjaringan
E. Unggulan


63. DEPENDENSI = . . . . . . . .
A. Mengharapkan
B. Subsidi
C. Tergantung
D. Swadaya
E. Mandiri


64. KUNYUK = . . . . . . . .
A. Gorila
B. Kera kecil
C. Kuda
D. Sial
E. Macan


65. AMBIGUITAS = . . . . . . . .
A. Makna lugas
B. Denotasi
C. Gamblang
D. Harfiah
E. Makna ganda


66. BIBLIOGRAFI = . . . . . . . .
A. Daftar pustaka
B. Biografi
C. Otobiografi
D. Taman pustaka
E. Daftar grafik


67. INSINUASI = . . . . . . . .
A. Memaki
B. Sinis
C. Intuisi
D. Halusinasi
E. Sindiran


68. TUNA GRAHITA = . . . . . . . .
A. Cacat mental
B. Tidak mengetahui
C. Cacat tubuh
D. Tak bergairah
E. Tuli


69. NEGOSIASI = . . . . . . . .
A. Musyawarah
B. Perundingan
C. Kongres
D. Konferensi
E. Damai


70. EVOKASI = . . . . . . . .
A. Penyelamatan
B. Evakuasi
C. Menggugah Rasa
D. Provokasi
E. Perasaan


71. BUBUT = . . . . . . . .
A. Urut
B. Potong
C. Cabut
D. Asah
E. Poles


72. ALGORITMA = . . . . . . . .
A. Alternatif
B. Prosedur Pemecahan
C. Aritmatika
D. Irama Nada
E. Software


73. INSOMNIA = . . . . . . . .
A. Istirahat
B. Tak bisa duduk
C. Tak bisa istirahat
D. Tak bisa tidur
E. Tidur


74. PROMOVENDUS = . . . . . . . .
A. Pengajuan proposal
B. Calon Magister
C. Calon Doktor
D. Promotor
E. Teknologi tepat guna


75. DELIK = . . . . . . . .
A. Sembunyi
B. Duplik
C. Pelanggaran hukum
D. Kasus kriminal
E. Tindak asusila


76. DISTORSI = . . . . . . . .
A. Nondeskripsi
B. Penyalahgunaan
C. Kesalahpahaman
D. Pengurangan
E. Penyimpangan


77. PROMOSI = . . . . . . . .
A. Perkenalan
B. Pemasaran
C. Kenaikan pangkat
D. Iklan
E. Propaganda


78. INTERPELASI = . . . . . . . .
A. Penyisipan kata
B. Antar sistem
C. Interprestasi
D. Hak bertanya
E. Hak anggaran


79. GALAT = . . . . . . . .
A. Batas hitungan
B. Keliru
C. Cacat
D. Pendekatan
E. Hitungan


80. GENJAH = . . . . . . . .
A. Panen masal
B. Keserasian habitat
C. Kesamaan gen
D. Cepat ditanam
E. Cepat berbuah


81. HAYATI = . . . . . . . .
A. Menjiwai
B. Meresapi
C. Biologi
D. Botani
E. Hidup


82. DONASI = . . . . . . . .
A. Peranan
B. Distribusi
C. Bantuan
D. Kontribusi
E. Dana


83. KAMPIUN = . . . . . . . .
A. Ahli
B. Juara
C. Bintang
D. Terbaik
E. Lampion


84. BONUS = . . . . . . . .
A. Tunjangan
B. Diskon
C. Bantuan
D. Premi
E. Hadiah


85. IZIN = . . . . . . . .
A. Niscaya
B. Mesti
C. Hak
D. Biar
E. Wenang


86. IDENTITAS = . . . . . . . .
A. Jasmani
B. Ciri-ciri
C. Tauladan
D. Sidik jari
E. Gambar


87. RELUNG = . . . . . . . .
A. Dangkal
B. Panjang
C. Labirin
D. Ruang
E. Dalam


88. SPIRAL = . . . . . . . .
A. Melengkung
B. Lurus
C. Sulur Batang
D. Bulatan
E. Kawat


89. DIKTE = . . . . . . . .
A. Perintah
B. Imla
C. Diktator
D. Paksa
E. Arahkan


90. STAGNAN = . . . . . . . .
A. Sempit
B. Terbagi
C. Mulus
D. Lancar
E. Tersendat


91. INSTRUKSI = . . . . . . . .
A. Opini
B. Pembelajaran
C. Tuntunan
D. Suruhan
E. Arahan


92. LUGAS = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Tepat
C. Langsung
D. Sederhana
E. Benar


93. PROGRESIF = . . . . . . . .
A. Mutakhir
B. Maju
C. Terdepan
D. Cepat
E. Kecanggihan


94. REKANAN = . . . . . . . .
A. Dagang
B. Perlindungan
C. Bisnis
D. Relasi
E. Kebohongan


95. PEDAR = . . . . . . . .
A. Pisah
B. Encer
C. Getah
D. Tajam
E. Getir


96. INTERPRETASI = . . . . . . . .
A. Perkiraan
B. Perkataan
C. Tafsir
D. Dugaan
E. Rekaan


97. MOTIF = . . . . . . . .
A. Wujud
B. Gambar
C. Pola
D. Motivasi
E. Semangat


98. MAYA = . . . . . . . .
A. Rabun
B. Teknologi
C. Khayalan
D. Alam
E. Nyata


99. MUFAKAT = . . . . . . . .
A. Setuju
B. Abstain
C. Musyawarah
D. Rapat
E. Demokratis


100. BAHTERA = . . . . . . . .
A. Rumah
B. Perahu
C. Sejahtera
D. Pernikahan
E. Bahagia


101. TIMPANG = . . . . . . . .
A. Sama rata
B. Tak seimbang
C. Ganjil
D. Kesal
E. Aneh


102. HOMOGEN = . . . . . . . .
A. Berbeda
B. Sejenis
C. Harmonis
D. Udara
E. Sepadan


103. KREASI = . . . . . . . .
A. Rasa
B. Ciptaan
C. Rencana
D. Kemampuan berfikir
E. Kepandaian menari


104. ANALOGI = . . . . . . . .
A. Tersusun
B. Perbandingan
C. Pengembangan
D. Telaah
E. Menguraikan


105. MANGKAK = . . . . . . . .
A. Bengkak
B. Mangkat
C. Bangga
D. Dongkol
E. Hampa


106. BARIER = . . . . . . . .
A. Pertahanan
B. Belokan
C. Sungkup
D. Puncak
E. Penghalang


107. LEGIUN = . . . . . . . .
A. Gabungan
B. Individu
C. Sipil
D. Armada
E. Pertahanan


108. INKUBASI = . . . . . . . .
A. Pengembangbiakan
B. Masa tunas
C. Merawat
D. Laju sel
E. Pengubahan


109. ENIGMA = . . . . . . . .
A. Semesta
B. Nyata
C. Bayangan
D. Klenik
E. Teka-teki


110. ELUSIF = . . . . . . . .
A. Terkaan
B. Sandi
C. Misterius
D. Dugaan
E. Terpencil


111. FRAGMEN = . . . . . . . .
A. Penggalan
B. Bagian
C. Sisi
D. Nukilan
E. Rangkaian


112. INTERDIKSI = . . . . . . . .
A. Pelarangan
B. Pengecualian
C. Persetujuan
D. Penyimpangan
E. Kesenjangan


113. DEPORTASI = . . . . . . . .
A. Perhubungan
B. Penurunan
C. Pengangkatan
D. Pengusiran
E. Pengawasan


114. EKSAK = . . . . . . . .
A. Nyata
B. Tunggal
C. Sesuai
D. Pasti
E. Terbukti


115. MEMBRAN = . . . . . . . .
A. Plasma
B. Inti
C. Selaput
D. Kelenjar
E. Saluran


116. GLOSARI = . . . . . . . .
A. Istilah
B. Kosakata
C. Daftar
D. Penjelasan
E. Rangkuman


117. PREVALENSI = . . . . . . . .
A. Umum
B. Khusus
C. Guncangan
D. Ketakutan
E. Senang


118. DISKREDIT = . . . . . . . .
A. Menghalau
B. Menepikan
C. Meminggirkan
D. Memojokkan
E. Merusak


119. ISRAF = . . . . . . . .
A. Mashur
B. Boros
C. Hemat
D. Bebas
E. Mustahil


120. KORVE = . . . . . . . .
A. Kapal
B. Diskon
C. Perjanjian
D. Kerja
E. Kejang


121. KONGSI = . . . . . . . .
A. Komunitas
B. Alamat
C. Perseroan
D. Ikatan
E. Organisasi


122. UGAHARI = . . . . . . . .
A. Mewah
B. Sederhana
C. Miskin
D. Kaya
E. Sabar


123. EVIDEN = . . . . . . . .
A. Berani
B. Semu
C. Nyata
D. Karakteristik
E. Pola


124. FEODAL = . . . . . . . .
A. Pribumi
B. Konservatif
C. Modern
D. Berkembang
E. Terpadu


125. BUSTAN = . . . . . . . .
A. Teras
B. Kebun
C. Butik
D. Jubah
E. Buruh


126. MANIFESTO = . . . . . . . .
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi


127. ABOLISI = . . . . . . . .
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf


128. WAGON = . . . . . . . .
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan


129. NISBAH = . . . . . . . .
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang


130. KELIR = . . . . . . . .
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan


131. AVERSI = . . . . . . . .
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong


132. BOYAK = . . . . . . . .
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu


133. MUKADIMAH = . . . . . . . .
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan


134. BENCANA = . . . . . . . .
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan


135. ADIKSI = . . . . . . . .
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi


136. TANGSI = . . . . . . . .
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik


137. OPINI = . . . . . . . .
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan


138. SWAKARYA = . . . . . . . .
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada


139. VIBRASI = . . . . . . . .
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator


140. LINDU = . . . . . . . .
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi


141. KOLERASI = . . . . . . . .
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan


142. GESIT = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira


143. ELITIS = . . . . . . . .
A. Terpandang
B. Terpercaya
C. Terbaik
D. Terbatas
E. Terkaya


144. BAKU = . . . . . . . .
A. perkiraan
B. standar
C. umum
D. normal
E. asli


145. PROTESIS = . . . . . . . .
A. hipotetis
B. praduga
C. thesis
D. disertasi
E. buatan


146. DIKOTOMI = . . . . . . . .
A. dibagi dua
B. dua kepala
C. kembar dua
D. dua kekuatan
E. dwi fungsi


147. AGUN = . . . . . . . .
A. Gadai
B. Hutang
C. Simpan
D. Pinjam
E. Buang


148. ANDAL = . . . . . . . .
A. dampak
B. lingkungan
C. tangguh
D. bebal
E. terbelakang


149. NARATIF = . . . . . . . .
A. prosa
B. puisi
C. deskriptif
D. timbalbalik
E. terinci


150. KISI-KISI = . . . . . . . .
A. alat penangkap ikan
B. alat hitung
C. tabel
D. terali
E. pola kerja


151. RABAT = . . . . . . . .
A. tambahan gaji
B. potongan
C. keuntungan
D. pembayaran kembali
E. jera mengulangi


152. MUDUN = . . . . . . . .
A. problema
B. beradab
C. referensi
D. setuju
E. mufakat


153. PADUSI = . . . . . . . .
A. Pasangan
B. Pria
C. Perempuan
D. Surga
E. Suami


154. CITRA = . . . . . . . .
A. gambaran
B. dimensi
C. anggapan
D. imaginasi
E. mutu


155. BALA = . . . . . . . .
A. rapat sekali
B. bencana
C. bantuan
D. merasakan
E.melawan


156. WAHANA = . . . . . . . .
A. kebesaran tuhan
B. ruang angkasa
C. lawan dunia fana
D. sarana transportasi
E. eksistensi yang diakui


157. IMBASAN = . . . . . . . .
A. imaginasi
B. ikatan
C. ilusi isapan
D. isapan
E. dorongan


158. KEDAP = . . . . . . . .
A. keragu-raguan
B. rapat
C. tembus
D. kelambatan
E. penganan


159. PARTIKELIR = . . . . . . . .
A. tukang parkir
B. Partisan
C. Partisi
D. Swasta
E. Entrepeuner


160. PIALANG = . . . . . . . .
A. Makelar
B. Pemburu
C. Juragan
D. Guru
E. Pengembara


161. ANJUNG = . . . . . . . .
A. dayung
B. panggung
C. buyung
D. puji
E. angkat


162. KESAHIHAN = . . . . . . . .
A. keberlakuan
B. kesalahan
C. kematangan
D. kemantapan
E. kebenaran


163. INTERASI = . . . . . . . .
A. perulangan
B. hubungan
C. interaksi
D. sublimasi
E. identifikasi


164. DAUR = . . . . . . . .
A. baur
B. produk
C. tingkatan
D. proses
E. siklus


165. MOTILITAS = . . . . . . . .
A. angka kematian
B. sebangsa hewan
C. gerak
D. dorongan
E. pukulan


166. RENDEZVOUZ = . . . . . . . .
A. persetujuan
B. rahasia
C. pertemuan
D. penyusupan
E. sayang


167. NABATI = . . . . . . . .
A. hewani
B. hayati
C. kodrati
D. botani
E. insani


168. IMSOMNIA = . . . . . . . .
A. tidur
B. cemas
C. sedih
D. tak bisa tidur
E. kenyataan


169. TRANSENDENTAL = . . . . . . . .
A. bergerak
B. berpindah
C. kesinambungan
D. abstrak
E. tembus pandang


170. TANUR = . . . . . . . .
A. Jamur
B. Kotoran hewan
C. perapian
D. Pakaian kuda
E. Perkakas tukang


171. ASUMSI = . . . . . . . .
A. kesimpulan
B. ramalan
C. anggapan
D. perbandingan
E. rekaan


172. MENGECOH = . . . . . . . .
A. mengaduk
B. mengakali
C. berbuat curang
D. membuat kacau
E. memotong kecil-kecil


173. DITENGGAK = . . . . . . . .
A. disepak keatas
B. ditendang dengan bangga
C. dipotong melintang
D. ditelan bulat-bulat
E. diminum sedikit-sedikit


174. SUTRADARA = . . . . . . . .
A. pemimpin acara
B. penulis naskah
C. pengatur skenario
D. manager tontonan
E. pengarah adegan


175. PEMUGARAN = . . . . . . . .
A. pemeliharaan
B. pembongkaran
C. pembangunan
D. perbaikan
E. pelestarian


176. RANCU = . . . . . . . .
A. canggung
B. kacau
C. jorok
D. tidak wajar
E. semu


177. INTERUPSI = . . . . . . . .
A. Penyelaan
B. Penulisan
C. Penghasilan
D. Penundaan
E. Perlawanan


178. KOMITMEN = . . . . . . . .
A. Perjanjian
B. Persamaan
C. Kesepakatan
D. Ketaatan
E. Konsekuen


179. MENGOLEKSI = . . . . . . . .
A. mengirimkan
B. menempelkan
C. mengurutkan
D. mengumpulkan
E. Mengoreksi


180. KOALISI = . . . . . . . .
A. Persetujuan
B. Perbandingan
C. Persamaan
D. Penggabungan
E. Keselarasan


181. FOBIA = . . . . . . . .
A. Perasaan
B. Rasa takut
C. Mimpi Buruk
D. Tidak Bisa Tidur
E. kekuatan


182. AGITASI = . . . . . . . .
A. Ancaman
B. Permusuhan
C. Hasutan
D. Perlawanan
E. Penyerangan


183. SENTRAL = . . . . . . . .
A. Pokok
B. Pusat
C. Tengah
D. Ujung
E. Penting


184. EVALUASI = . . . . . . . .
A. Ujian
B. Pelajaran
C. Perbandingan
D. Perumusan
E. Penilaian


185. DEJURE = . . . . . . . .
A. Berdasar Kebiasaan
B. Berdasar Hukum
C. Berdasar Adat Istiadat
D. Berdasar Peraturan
E. Berdasar Kebijkan


186. MILITAN = . . . . . . . .
A. Anti penindasan
B. Ideologi
C. Agresif
D. Brutal
E. Penggolongan


187. MENJAJAKAN = . . . . . . . .
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi
E. mencoba


188. PARADOKSAL = . . . . . . . .
A. Sejalan
B. Seiring
C. Ideal
D. Kontras
E. Konsisten


189. PEMBATASAN = . . . . . . . .
A. Wanita
B. Halus
C. Damu
D. Restriksi
E. Alim


190. HARTA BENDA = . . . . . . . .
A. Mal
B. Bencana
C. Zakat
D. Warisan
E. Sedekah


191. CIRI = . . . . . . . .
A. Watak
B. Jiwa
C. Karakteristik
D. Tabiat
E. Akhlak


192. TELITI = . . . . . . . .
A. cermat
B. ceroboh
C. cepat
D. ringkas
E. periksa


193. MENUNGGU = . . . . . . . .
A. mengharap
B. menanti
C. menyertai
D. merayu
E. melalui


194. SINTESIS = . . . . . . . .
A. Disertasi
B. Praduga
C. Thesis
D. Hipotesis
E. Buatan


195. DESKRIPTIF = . . . . . . . .
A. Puisi
B. Prosa
C. Naratif
D. Dedukatif
E. Gambaran


196. GAMBARAN = . . . . . . . .
A. Dimensi
B. Imajinasi
C. Harapan
D. Anggapan
E. Citra


197. TEMPAT = . . . . . . . .
A. Piringan hitam
B. Loka
C. Kebun
D. Bulan
E. Tanggal


198. KELAKAR = . . . . . . . .
A. Marah
B. Seloroh
C. Senang
D. Biasa
E. Rumit


199. ELASTIS = . . . . . . . .
A. Kaku
B. Plastik
C. Karet
D. Luwes
E. Keras


200. GUGAT = . . . . . . . .
A. Suruh
B. Paksa
C. Ambil
D. Marah
E. Tagih


Orang yang mengenali banyak kata biasanya adalah orang yang rajin membaca, terutama kata-kata yang berasal dari disiplin ilmu yang beragam.


sumber :Baca Artikel Terkait: