-->

Senin, 13 Juli 2015

Ini Dia 17 Doktrin Rahasia Syi’ah (2)

 

6. Para imam Syi’ah mengetahui kapan datang ajal mereka sendiri dan dapat menentukan waktunya (Ushulul Kafi Hal. 158).

7. Para imam mengetahui apa pun yang tersembunyi karena mereka mengetahui hal-hal gaib sebagaimana yang Allah ketahui (Ushulul Kafi hal. 193).

8. Imam Syi’ah mengetahui lebih dulu hal yang belum terjadi. (Ushulul Kafi Hal. 40).

9. Para imam Syi’ah adalah gudang ilmu Allah dan penerjemah ilmu Allah dan bersifat maksum (terbebas dari dosa) (Ushulul Kafi Hal. 165).

10. Para imam Syi’ah sama dengan Nabi Muhammad SAW.

11. Yang dimaksud para imam Syi’ah adalah Ali bin Abi Thalib, Husein bin Ali, Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Ali (Ushulul Kafi Hal. 109).

12. Al-Qur’an yang ada sekarang telah berubah, dikurangi, dan ditambah (Ushulul Kafi Hal. 670).

13. Al-Qur’an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ada 17 ribu ayat, namun yang kini tersisa hanya 6660 ayat (Ushulul Kafi Hal. 180).

14. Menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hindun, Muawiyah, Hafshah, dan Ummul Hakam adalah makhluk paling jelek di muka bumi dan merupakan musuh-musuh Allah (Haqqul Yaqin Hal. 519 oleh Muhammad Baqir al-Majlisi).

15. Menghalalkan nikah Mut’ah (nikah kontrak). Bahkan Syi’ah menyebut orang yang nikah Mut’ah 4 kali, derajatnya sama dengan Rasulullah (Tafsir Minhajush Shadiqin Hal. 356 oleh Mullah Fathullah Kasani).

16. Menghalalkan tukar menukar budak perempuan (Al-Istibshar III Hal. 136).

17. Rasulullah dan para sahabatnya akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Dan sebelum kiamat datang, Imam Mahdi akan datang dan membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar (Haqqul Yaqin Hal. 360).

Selesai

[SumberSyiah, Menguak Tabir Kesesatan dan penghinaannya terhadap Islam/ Karya Drs. Muhammad Thalib/ Penerbit El-Qassam/2007] (islampos.com)
Baca Artikel Terkait: